Konečně tady máme jaro a aktivity se mohou z vnitřních prostor přesunout ven před Mozaiku.

 

NZDM Mozaika jede dál!

Stále máme zdarma 3x týdně otevřeno pro děti a mládež, která najde Mozaiku otevřenou každé pondělí, středu a pátek. Během činnosti NZDM Mozaika se mohou děti setkat s Petrem Hubičkou, který si pro mě připravuje šachová odpoledne. Nebo můžete přijít do Mozaiky na doučování z matematiky nebo fyziky.

 

Dětský parlament obce Psáry

Za účasti pana starosty M. Váchy a paní místostarostky V. Málkové se v Mozaice konala dne 7. 3. ustavující schůze dětského parlamentu obce Psáry. Na ustavující schůzi se zvolil předseda Lukáš Chvátal a 4 místopředsedové, kteří by měli zastupovat přání dětí a mládeže z naší obce. Rozhodlo se, že se parlament bude scházet každý 1. pátek v měsíci od 17:30 do 19:00 v Centrum Mozaika. V současné době sbíráme nápady a přání dětí a na další schůzi, která proběhne 6. 5. vybereme body, které se pokusíme společně zrealizovat. Každý, kdo má chuť přijít nebo se chce pokusit něco změnit, může přijít, velice rádi ho uvítáme mezi sebe.

 

Diskotéka

V pátek 12.2 se Mozaika proměnila v „noční klub“ s diskotékou. Zatancovat si nakonec přišlo 55 tanečníků a tanečnic, kteří si užili spousta muziky od DJ Petra Lipky. Po diskotéce je v Mozaice pouštěl filmy a poté se 26 nocležníků pomaličku uložilo k spánku.

 

 

Maškarní bál

V soboru 20. 2. se v restauraci Na Kopečku konal od 14:00 maškarní bál pro děti. Děkuji Michaele Hájkové za pomoc při organizaci celé akce a paním učitelkám ze Sluníček (Monika Mrkvová a Jana Chvapilová) za pomoc při samotném bálu. Odpoledne se prostor restaurace proměnil v setkání nejrůznějších postaviček (kovbojů, víl, spidermanů, čarodějnic). Během bálu jsme zvolili nejlepší masku, soutěžili v nejrůznějších disciplínách a vylosovali tombolu. Chtěl bych poděkovat p. Šormovi za finanční podporu této akce a místnímu zahradnictví za pěkné ceny do tomboly.

 

Vítání jara v Mozaice

S Monikou Mrkvovou jsme se mohli setkat při akci vítání jara v Mozaice, které se konalo 19. 3. Kromě barvení vajíček, výroby velikonoční ozdoby jsme si pohráli před mozaikou.

Ukliďme Česko

V sobotu 16. 4. jsme spolu se školou pořádali druhý ročník celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Za deštivého dopoledne se nás sešlo kolem 40 lidí a vyrazili jsme do akce. Povedlo se nám od odpadků vyčistit okolí zahrady školky, prostor okolo pobytové louku na Štědříku a prostor Na Vápence. Nejvíce práce jsme měli na Vysoké, kde se nám povedlo vysbírat vznikající černou skládku. Celou akci jsme ukončili na zahradě školky, kde na nás čekala objednaná pizza, koláče a další občerstvení. Všem co jste přišli, moc děkujeme a těšíme se za rok na viděnou J.

 

Aktivity centra Mozaika

Velký úspěch si získaly kreativní večery s Míšou Hájkovou, které se konají 1x měsíčně. Proběhly prozatím 2 večery a během nich se vyráběly zápisníčky a dekorační vázy. Na třetí kreativní večer je naplánováno tvoření s floušem.

V prostorách centra Mozaika probíhá cvičení s Annou Crhovou. Přijít zacvičit si můžete v pondělí a ve čtvrtek večer.

Deskové hry pro dospělé se konají páteční večery 1x za 14 dní pod vedením Tomáše Pavlíčka.

 

Letní akce s Mozaikou

První týden v srpnu organizujeme týdenní indiánský tábor v Krkonoších. A zároveň organizujeme i příměstský tábor s Lenkou Matoušovou a Monikou Mazurovou. Více informací najdete na našich webových stránkách.

 

Pro více informací naleznete na www.klub-mozaika.cz (NZDM Mozaika), www.centrum-mozaika.cz (činnost centra Mozaika) a na facebooku (Centrum Mozaika).

 

Ondřej Kracman

724 24 99 84

kracman@centrum-mozaika.cz